Våre tjenester

Viken Bygg/ entreprenør AS leverer planlegging, prosjektering og rådgivning innen bygg. Vi har tilknyttet oss en arkitekt og samhandler med erfarne konsulenter som f.eks. RIB, RIBr, RIE, RIV mm. i regionen. Alltid med høy motivasjon og fokus på kundens behov.

Prosjektering

Prosjektering fra idéutvikling, forprosjekt og anbudsdokumenter til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon

Totalentreprise

Komplett og gjennomført byggeprosess: Vi har lang erfaring i å gjøre byggeprosessen enkelt og ryddig med fokus på høy kvalitet og rimelige frister. Vår målsetting er å utvikle byggeprosessen som belaster miljøet minst mulig. I samarbeid med kundene våre jobber vi for å finne gode løsninger også i det økonomiske.

Prosjektledelse

Prosjektledelse for små og mellomstore prosjekter: Vi tilbyr prosjektledelse i alle faser – etablering av prosjektgruppen, bygging og ferdigstillelse. Vi har bred erfaring som prosjektledere for offentlige og private byggherrer. I tillegg kan vi ta hånd om dine søknader mot offentlige aktører, KS-ledelse, risikostyring, fremdriftsplanlegging, byggeledelse og SHA-styring.